Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Հաշվետվություններ

2019

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31.12.2019

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30.09.2019

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30.06.2019

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31.03.2019

2018

2018 թ․ տարեկան Ֆինանսական հաշվետվություն

2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31․12․2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30.09.2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30.06.2018

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31.03.2018

«Վարկս Էյ Էմ ՈՒՎԿ ՓԲ ընկերությունը կանոնադրության համաձայն հրապարակային օֆերտայի միջոցով փոխառություններ չի ներգրավում, այդ իսկ պատճառով Ընկերության վրա չեն տարածվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի թիվ 347-Ն որոշմամբ հաստատված Կանոնակարգ 14-ով սահմանված մնացած այլ տնտեսական նորմատիվները»։

2019

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 30.09-31.12.2019

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.07-30.09.2019

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.04-30.06.19

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.01-31.03.19

2018

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.10-31.12.18

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.07-30.09.18

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.04-30.06.18

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 01.01-31.03.18

2017

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31․12․2017թ․

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30․09․2017թ․

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 30․06․2017թ․

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն 31․03․2017թ․

Ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ 2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

Դրամական միջոցների հոսքի մասին միջանկյալ հաշվետվություն 31․03․2017թ․

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվություն 31․03․2017թ․․2017թ․

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին միջանկյալ հաշվետվություն 31․03․2017թ․

Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություն