Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Նորություններ

31.03.2020

«ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ Լուծարվող ՈւՎԿ» ՓԲԸ Լուծարային հանձնաժողովի հայտարարությունը․

26.03.2020 թվականին հաստատված «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ Լուծարվող ՈւՎԿ» ՓԲԸ Լուծարային ծրագրին համաձայն Լուծարային հանձնաժողովը որոշել է․

Այն հաճախորդների, որոնք 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտավորություններ, դրանց գծով զիջվելու են հաշվեգրված տոկոսները, միջնորդավճարները, տույժերը և տուգանքները՝ մայր գումարի ամբողջական կամ մասնակի մարում իրականացնելու դեպքում։

Այն հաճախորդների, որոնք 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ չունեն ժամկետանց պարտավորություններ, դրանց գծով առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում չեն հաշվեգրվի լրացուցիչ որևէ գումարներ (տոկոսներ, միջնորդավճարներ, տույժեր և տուգանքներ): Այս հաճախորդների գծով պարտավորությունները նշված երկամսյա ժամանակահատվածում չեն դիտարկվի ժամկետանց։

 

Մանրամասների համար զանգահարեք «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ Լուծարվող ՈւՎԿ» ՓԲ ընկերություն՝ 012700000 հեռախոսահամարով։

 

01.04.2020

«ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ Լուծարվող ՈւՎԿ» ՓԲԸ Լուծարային հանձնաժողովի հայտարարությունը․

ՀՀ Կենտրոնական բանկը 24.03.2020թ-ի թիվ 13 ԾՕՀ Ա որոշմամբ «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ի թիվ 41 վարկային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչել։ 26.03.2020 թվականին ձևավորվել է «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ Լուծարվող ՈւՎԿ» ՓԲԸ լուծարային հանձնաժողով։ «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վարկային կազմակերպությունների լուծարման հիմքերն ու կարգը սահմանվում են «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ գլխով, համաձայն որի, լուծարային հանձնաժողով ստեղծելուց հետո՝ երեք օրվա ընթացքում, լուծարային հանձնաժողովը հայտարարություն է տալիս մամուլում և ծանուցում է Կենտրոնական բանկին բանկի լուծարման և պարտատերերի կողմից պահանջների ներկայացման կարգի ու ժամկետի մասին, որը չի կարող պակաս լինել երկու ամսից։Հիմք ընդունելով վերը նշված իրավական կարգավորումները «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ Լուծարվող ՈւՎԿ» ՓԲԸ Լուծարային հանձնաժողովը հայտարարում է ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ Լուծարվող ՈւՎԿ» ՓԲԸ լուծարման մասին և  սահմանել է ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ Լուծարվող ՈւՎԿ» ՓԲԸ պարտատերերի պահանջների ներկայացման կարգն ու ժամկետները։ «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ Լուծարվող ՈւՎԿ» ՓԲԸ պարտատերերը իրենց պահանջները կարող են ներկայացնել մինչև 02․06․2020թ-ը։ Պարտատերերը պահանջները պետք է ներկայացնեն գրավոր կարգով՝ ստորագրված պահանջատիրոջ կամ վերջինիս կողմից օրենքով սահմանված կարգով լիազորված անձի միջոցով։

Պահանջները ներկայացվում են փոստային ծառայության միջոցով կամ առձեռն եղանակով՝ քաղաք Երևան, Սարյան 12 հասցեում։

 

 

 18.03.2020

«ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲ Ընկերությունը կարևորելով իր հաճախորդների և աշխատակիցների առողջությունը, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի (COVID-19)-ի տարածման կանխարգելիչ միջոցառումները, մասնաճյուղերում հաճախորդների մեծ հոսքից և կուտակումներից խուսափելու համար ս.թ.մարտի 16-ից որոշում է կայացրել ժամանակավորապես դադարեցնել վարկերի տրամադրման գործընթացը։   

Մասնաճյուղերում իրականացվելու են վարկերի ամբողջական կամ մասնակի մարումներ,  ինչպես նաև վարկի մարմանն ուղղված հետաձգման գործարքներ: Միևնույն ժամանակ հորդորում ենք օգտվել մեր գործընկերների՝ Իդրամ, Թել-սել, Իզի փեյ վճարային տերմինալներից։ Վարկերի տրամադրման վերսկսման վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակվի լրացուցիչ։

 

 

 

 

18.03.2020

Հարգելի հաճախորդներ,
ելնելով արտակարգ իրավիճակից՝ «Վարկս Էյ Էմ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն որոշում է կայացրել ս.թ. մարտի 19-ից մինչև ապրիլի 15-ը անհատական մոտեցում ցուցաբերել բոլոր այն հաճախորդներին, ովքեր պարտաճանաչ կատարել են կազմակերպության հանդեպ ունեցած պայմանագրային պարտավորությունները, և ում համար ներկայումս դժվարացել է վարկային պարտավորությունների կատարումը։ Նշված հաճախորդները լրացուցիչ կտեղեկացվեն։
Միևնույն ժամանակ հորդորում ենք եկամուտ ունեցող վարկառուներին կատարել վարկերի մարումները՝ խուսափելով կուտակված վարկային պարտավորությունների հետագա բեռից:

 

Վարկային պարտավորությունները կատարելու համար կարող եք օգտվել նաև մեր գործընկերների վճարային տերմինալներից՝
Իդրամ http://vrk.am/dx2h4
Իզի փեյ http://vrk.am/pguy4
Թել-սել http://vrk.am/azrzw

Միաժամանակ հիշեցնում ենք, որ վճարային համակարգերով ժամը 21։00-ից հետո կատարված վճարումները համարվելու են ընդունված հաջորդ աշխատանքային օրը։