Մուտք գործել իմ անձնական էջ

Սպառողի իրավունքները

Հարգելի Հաճախորդ,

Հայտնում ենք Ձեզ, որ Դուք իրավունք ունեք ստանալու «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը՝

 

  1. Կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների (առնվազն վերջին տարեկան) և դրանց վերաբերյալ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները,
  2. Կազմակերպության պետական գրանցման վկայականի և կանոնադրության պատճենները,
  3. Թարմացված գրքույկ` վարկային կազմակերպության կողմից վարկերի տրամադրման և հաճախորդների համար իրականացվող ֆինանսական գործառնությունների վերաբերյալ, այդ թվում` տոկոսադրույքներ, ծառայության վճարներ, ժամկետայնություն և այլ էական պայմաններ,
  4. Կազմակերպության բողոք-պահանջների քննության ներքին կանոնները, որոնց մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ այցելելով ընկերության պաշտոնական կայք-էջ՝ varks.am, իսկ ցանկության դեպքում ստանալ այդ փաստաթղթի պատճենը։

 

Նշված փաստաթղթերը տրամադրվում են գրավոր դիմումը ներկայացնելուց հետո հնգօրյա ժամկետում ԱՆՎՃԱՐ:

Տեղեկատվությունը տրամադրվում է դիմումի մեջ նշված եղանակով, իսկ այդ նշումի բացակայության դեպքում` այն եղանակով, որով ստացվել է դիմումը:

Դիմում-Բողոքների վերաբերյալ տեղեկություններ կարող եք ստանալ` զանգահարելով +(374 12) 700 000 հեռախոսահամարով:

 

Ի՞նչ անել, եթե բողոք ունեք

Բողոքի ներկայացման հայտի ձև

Հաճախորդների բողոքների քննության ընթացակարգ